Komunikace

Hedy

Komunikace

Komunikace se nás bezprostředně úzce dotýká v naprosto každodenním světě. Ať děláme cokoliv, tak u všeho potřebujeme mluvit nebo se nějak dorozumět.

Autor obrázku: Donald Lee Pardue

Co je to komunikace?

Je to způsob jak nějakou informaci předat někomu jinému. Někdo by řekl, že je to prostě jakákoliv mluva, ale to není ten správný výraz, protože komunikace může být takzvaně i neverbální, což znamená, že se lidé mohou domlouvat pomocí mimiky a různých gest v obličeji.

Co může být speciální druh komunikace?

Takový typický speciální typ komunikace s člověkem, který nás neslyší. Proto takové případy používáme znakovou řeč, která je pro tyto lidi jediným způsobem přímé komunikace.

Je důležité, abychom mluvili?

Samozřejmě, že je to důležité, protože doposud se nenašel nikdo, kdo by uměl číst myšlenky, takže bez nějaké mluvy, bychom nemohli tušit, co se od nás vyžaduje. Navíc čím více daná osoba mluví, tím více o sobě prozradí a stává se tak světu otevřená. A nejen, že jednoduše zapadá do společnosti, ale také se vyříká z problémů, které ji tráví, takže se od nich osvobodí.

Záleží na tom, jak mluvíme?

Ano, každý se zaměřuje na váš způsob vyjadřování už od té doby, co se představujete. A klade se důraz na to, abychom mluvili spisovně. Nejen, protože to dodává vzdělanosti státu, ale také, abychom měli jednolitý jazyk bez jakýchkoliv nářečí. A na to jak mluvíte, se zejména zaměřují zaměstnavatelé. Způsob komunikace také poukazuje na inteligenční úroveň a u mnoha povolání je důležité mluvit na jistém stupni, abyste svou práci reprezentovali. A také je to důležité při výchově dítěte, protože to co dítě slyší pak velmi často opakuje a učí se to.

Zdá se vám jazyk bez nářečí suchý?

Je pravdou, že když mluvíme bez nářečí, tak to ztrácí to kouzlo. Každý má dané slova, která odlišuje od spisovné češtiny a těmi se liší třeba i od ostatních. Proto když vytáhnete nějakou českou knihu, tak tam běžně naleznete nějaké slangové slovo či nářečí, což je dobře, protože každá část má svůj mrav a byla by škoda, kdyby tyto kouzelná slova zanikla.

Single content advertisement bottom
Related posts
Your comment?
Leave a Reply