Pomalu přichází Sv. Valentýn a zamilovaní budou slavit

Hedy

Pomalu přichází Sv. Valentýn a zamilovaní budou slavit

Autor obrázku: Elliott Brown

Svátek všech zamilovaných. Svátek, kdy se většinou i ty nejrozhádanější páry alespoň na malou chvíli usmíří, dají se opět dohromady a prožijí alespoň pár romantických chvilek, zavzpomínají si na dřívější časy, a třeba tak i hodí všechny své dosavadní problémy za hlavu.

Mnozí se domnívají, že jej vymysleli novodobí američtí bankéři, aby zvýšli své tržby. Faktem ovšem je, že je tento svátek starý již několik stovek let nevznikl v USA, ani ve Francii, Holandsku, zemích Beneluxu apod., ale v samém srdci Itálie, v Římě. Začal se slavit na počest kněze Valentýna, který se vzepřel císaři a jeho touze po válkách.

Jak a kdy tento svátek vznikl

Je tomu již přes sedmnáct století, co tento svátek existuje. Je pravdou, že byl po dlouhá století takřka zapomenut, ovšem ani středověk a jeho praktiky jej nevymýtily a přežil až dodnes.

Byl rok přibližně 297 př. n. l., když tehdejší císař a vládce Claudius II., který měl obrovskou zálibu ve válkách zjistil, že ve válce si lépe počínají muži, kteří jsou svobodní a nejsou vázáni na manželku či další členy rodiny, a tak zakázal sňatky i zásnuby.

Jeho pošetilé nařízení ovšem neuposlechl katolický kněz Valentýn a tajně i nadále oddával zamilované páry. To se samozřejmě Claudiovi nelíbilo a když odhalil, kdo za tím stojí, nechal Valentýna popravit. Poprava se konala 14. února, a tak vstoupil tento svátek do historie jako svátek všech zamilovaných.

Proč došlo k jeho obnově

Autor obrázku: Janine

I přes obrovský úpadek, který tento svátek zažil, byl opět obnoven, a to právě Američany, u nichž si mnozí myslí, že také vznikl. Celosvětově známý výrobce přáníček Walter Scott, se jednoho dne octl takřka na mizině, a tak znovuobnovil tento svátek a začal vyrábět valentýnská přáníčka. Záhy to katapultovalo jeho firmu na špici a během dvou let ztrojnásobila jeho firma zisky. Dnes je toto psaní valentýnských přáníček běžným jevem, na kterém lpí především romantické dívky.

Lidé by si tedy měli uvědomit opravdovou podstatu tohoto svátku a nežít stále v domnění, že jej vymysleli Američané, aby měli větší tržby, byť to byl onen důvod, proč k jeho obnově došlo.

Pro někoho je nepodstatný

Bylo, je a bude stále velká spousta lidí, kteří budou tento svátek odsuzovat a slavit jej nebudou. I navzdory tomu se však vždycky najde někdo, kdo si na romantiku potrpí a tento svátek proto slaví pravidelně. Každý slavíme jiné svátky a stejně každý v něco jiného věříme. A proto nemějme za zlé lidem, kteří tento svátek slaví, že věří v jeho kouzlo a podstatu.

Sama historie má něco do sebe, a možná pak alespoň uctění památky kněze Valentýna, který vyhovoval zamilovaným a přes přísný zákaz je i nadále oddával, by přišlo v tento den vhod…

Single content advertisement bottom
Related posts
Your comment?
Leave a Reply